Try and Hire

Try and Hire. Hyr en lämplig kandidat av oss under tre månader. Är alla parter nöjda så kan anställningen övergå till er.