Historik

Verksamheten startade 1993 som ett kompetens- och utbildningsföretag med utbildning för vuxna och ungdomar. Vi drev, på uppdrag åt offentliga myndigheter, projekt för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden igen. I ett första steg med praktikplatser för att i steg två omvandlas till fasta anställningar.

Juni 1997 bildades bolaget Abilitet och Behov Utveckling i Sverige AB, förkortat A&B Utveckling.

Efter hand blev A&B Utveckling mer ett renodlat bemannings- och rekryterings företag. I början arbetade vi mest med offentlig verksamhet och inriktade oss mot vikarier inom skol/utbildningsvärlden. 

Vårt första bemanningsuppdrag till en restaurang kom år 2000 och gällde en akut vikare för en sjuk kock. Vi har sedan dess blivit experter på uthyrning och bemanning av restaurangpersonal.

2017 tog vi steget till Göteborg, en ny milstolpe i företagets historia.

Efter mer än 20 år i branschen anses vi nu vara Södra Sveriges största och äldsta bemanningsföretag inom Hotell & Restaurang och det naturliga valet när kunderna behöver hjälp.