Rekrytera till fast tjänst

Till fasta tjänster tar vi hand om hela rekryteringsprocessen.

Vi sköter annonsering, sökandet, urvalet och intervjuerna i första ledet.

Anställningsprocessen minskar då vi plockar kandidater direkt från vår kandidatbank.

Beslutet är slutligen ditt.  (Se även vårt Try & Hire erbjudande.)